Camera
no image

 

Mầm non Hiếu Trung với hệ thống Camera trực tuyến giúp nhà trường và gia đình có kết nối chặt chẽ nhất trong việc cùng chăm sóc các cháu học tại trường.

Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho các bé, dịch vụ này chỉ cung cấp độc quyền cho các phụ huynh có con học tại các lớp điểm của trường MNTT Hiếu Trung cơ sở 2, mỗi phụ sẽ được cấp một tên truy cập và password riêng, sau đó vào phần Camera để xem hình ảnh của bé ở lớp học.
 
Mời quý phụ huynh liên hệ với văn phòng để được hướng dẫn hoặc nhấp vào đường links bên dưới tương thích lớp học các cháu, sau đó nhập user và password (được cấp qua địa chỉ email đã đăng ký văn phòng trường) để xem camera.
 
      + http://mamnonhieutrungcoso2.dlinkddns.com:81 để xem hình ảnh các cháu lớp Mầm 5(Camera No.1), lớp Mầm 6(Camera No.2) và lớp Lá 5(Camera No.3).
     + http://mamnonhieutrungcoso2.dlinkddns.com:83  để xem hình ảnh các cháu lớp Gấu Bông (Camera No.1), lớp Chồi 5(Camera No.2) và Gấu Trúc(Camera No.5).
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT XEM CAMERA QUA INTERNET

Để xem được camera online phụ huynh cần cài đặt ActiveX control (chỉ cần cài 1 lần)

I/ Hướng dẫn cài ActiveXControl

 1. Phụ huynh vào Internet Explorer, chọn Tool --- Internet Option (hoặc  nhấn ALT + T rồi nhấn O):

 2.Phụ huynh chọn tiếp thanh Sercurity --- chọn Internet --- chọn Custom level:

 Mục Download signed ActiveX controls --- chọn Enable.

 Mục Download unsigned ActiveX controls --- chọn Prompt.

 Sau đó chọn Ok --- Yes –Apply –Ok, vậy là mình đã cài xong ActiveX  control.

II/ Cách xem Camera:

1. Vào trang Web: www.mamnonhieutrung.com - Camera – chọn đường links phù hợp lớp học của cháu.

Máy tính của Phụ huynh sẽ tải về phần mềm xem Camera, phụ huynh cài đặt vào, sau đó trên màn hình sẽ có biểu tượng phần mềm H.264DVR client. Phụ huynh nhấp vào và làm theo hướng dẫn bên dưới.

2.Phụ huynh lớp Mầm 5, Mầm 6, Lá 5 vui lòng chỉnh sửa như sau:

   IP/URL           : http://mamnonhieutrungcoso2.dlinkddns.com

   Media Port     : 9000

   CMD Port       : 8000

3. Phụ huynh lớp Gấu Bông, Gấu Trúc, Chồi 6 vui lòng chỉnh sửa như sau:

    IP/URL          : http://mamnonhieutrungcoso2.dlinkddns.com

    Media Port     : 9003

    CMD Port       : 8003

Phụ huynh nhập User và Password vào để xem Camera.